Thông tin truyện

Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm

Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm

 Tác giả:

 Thể loại:

Khác, Lịch Sử, Linh Dị

 Tình trạng:

Hoàn thành 5 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tên truyện: Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm

Người Viết: 阮 怀 春

Thể loại: bí ẩn, khám phá, kinh dị, lịch sử, tâm linh…

Giới thiệu:

Bí mật sau Tử Cấm Thành…


Bình luận