Loài Bướm Xấu Xa

Chương 9Chân của tôi rất đau, không đi được. Sau đó phát hiện ra chân tôi dường như bị dính lại, có những nếp nhăn như phần bụng của Quan Âm Hồ điệp. Một cái đầu từ bụng tôi tòi ra, phần thân trên và phần dưới của tôi bị đứt rời.

Lấy thịt nuôi Quan Âm Hồ điệp.

Mất một lúc lâu tôi mới nghĩ đến việc sống sót.

Tôi cầm lấy máy ảnh, trước mắt chỉ toàn là mờ ảo nhưng tôi biết tôi đã chụp được tấm ảnh quý giá nhất chuyến đi này.

Con bướm phá kén chui ra, đẹp đẽ, đẫm máu mà béo mập, cứ thế bò ra khỏi bụng tôi.

Tuần Lệ lấy máy ảnh của tôi.

“Ê, cái này hay nè.”

Rồi cô bé xóa tấm ảnh đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.